ΔΕΗ: Πρόσληψη υπαλλήλου στον ΥΗΣ Λάδωνα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ


Αφήστε μια απάντηση