ΔΕΗ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Συγκρότημα Νέστου

Το Συγκρότημα Νέστου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλιμακίου.

Καταγραφή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 29/09/2017 στη Γραμματεία του ΥΗΣ Θησαυρού, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η συνημμένη ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του ΥΗΣ Θησαυρού και το κατάστημα της έδρας του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΝΕΣΤΟΣ


Αφήστε μια απάντηση