Νέες συνοικιακές συνελεύσεις στον δήμο Κηφισιάς

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι Συνοικιακές Συνελεύσεις όπου συζητούνται και επιλέγονται τα έργα του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού. Σας αποστέλλουμε τις αφίσες των Συνοικιακών Συνελεύσεων που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες.

Sinikiaki ekali (1) Sinikiaki kefalari Sinikiaki politia