Δ.Σ Φλώρινας: Κατά πλειοψηφία ενέκρινε τις απολύσεις συμβασιούχων

Την απόλυση των συμβασιούχων ενέκριναν κατά πλειοψηφία τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, παρουσία του δημάρχου Γιάννη Βοσκόπουλου, που συνεδρίασε χτες, μετά από σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου Φλώρινας Δημήτρη Λουκά.

Συγκεκριμένα το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη: «Διαπίστωση της λύσης των Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σε συνέχεια και σύμφωνα με τα Πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 10ης Μαΐου 2017 (Θέμα Β’), η οποία έκρινε ομόφωνα ότι οι παρατάσεις των Συμβάσεων (άρθρο 16 του νόμου 4429/2016) είναι αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος & στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 164/2004».

Την πρόταση της δημοτικής αρχής καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Τορλαχίδης και Καρυπίδης.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ


Αφήστε μια απάντηση