Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (εγκύκλιος)

Διευκρινίσεις σχετικά με την τροποποίηση της ΚΥΑ για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων παρέχει με σχετική εγκύκλιος στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα:

ΣΧΕΤ : 1) Η υπ’ αρ. Υ4α/147881/25-11-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851/1851/10) «Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων»
2) Η υπ΄ αριθ. Γ2α/37824/17/17-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2495/Β/20)
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Υ4α/147881/25-11-2010 ΚΥΑ «Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων».

Σε συνέχεια του ανωτέρω (2) σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της Ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων έχουν δοθεί με το αριθμ. Υ4α/Γ.Π.οικ. 151359/2-12-2010 έγγραφο μας (ΑΔΑ:4ΙΦΦΘ-6Σ).
2.Επιπλέον θέματα που τυχόν προκύπτουν και αφορούν την ολοήμερη λειτουργία ρυθμίζονται από τον διοικητή ή τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου ο οποίος έχει και την συνολική ευθύνη.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:
α) η έκδοση της πρόσκλησης συμμετοχής
β) η κατάρτιση του προγράμματος λειτουργίας σε μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια βάση
γ) η παρακολούθηση και η τήρηση του ωριαίου προγράμματος λειτουργίας
δ) ο αριθμός και το είδος των θεραπευτικών και διαγνωστικών πράξεων που πραγματοποιούνται ανά Εργαστήριο – Τμήμα, οι οποίες προγραμματίζονται με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου και κατόπιν γνώμης – εισήγησης του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται, ανά
μήνα, να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς
ε) Η αξιοποίηση των εσόδων από την ολοήμερη λειτουργία και η είσπραξη τους από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων αλλά και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του ιδίου του νοσοκομείου. Η αξιοποίηση των εσόδων θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου βάση της πρότασης-εισήγησης του διοικητή
στ) η επίλυση ζητημάτων που αφορούν το είδος των εξετάσεων – θεραπειών καθώς και των μικρο-χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων
που διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου κατόπιν γνώμης – εισήγησης του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου.
ζ) Θέματα που αφορούν το ιατρικό προσωπικό που θεωρείται αναγκαίο για την πραγματοποίηση των εξετάσεων – θεραπειών, τόσο σχετικά με την ειδικότητα όσο και τον αριθμό αυτών κατόπιν γνώμης – εισήγησης του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου.
3.Το τεχνολογικό παραϊατρικό προσωπικό και οι ακτινοφυσικοί – φυσικοί ιατρικής που συμμετέχουν με αίτηση τους στην ολοήμερη λειτουργία θα πρέπει να δηλώνουν στην αίτηση τους το εργαστήριο – τμήμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις – θεραπείες που συμμετέχουν στην πραγματοποίηση τους.
4. Συνεργαζόμενοι Ιατροί προερχόμενοι από το ίδιο ή διαφορετικό εργαστήριο – τμήμα, της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, δύναται να συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος, κατόπιν γνώμης του επιστημονικού συμβουλίου για την αναγκαιότητα συμμετοχής τους στην πραγματοποίηση των εξετάσεων – θεραπειών.
5.Τυχόν υπολειπόμενα ποσοστά από τη μη συμμετοχή εργαζομένων οποιαδήποτε κατηγορίας στην ολοήμερη λειτουργία ή από οποιαδήποτε άλλο  λόγο, αποδίδονται στο νοσοκομείο.
Τέλος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτημα που τυχόν προκύψει μετά την έκδοση της ως άνω (2) σχετικής Κ.Υ.Α., τα ενδιαφερόμενα νοσοκομεία θα απευθύνονται στις οικίες Υγειονομικές Περιφέρειες. Στο Υπουργείο θα αποστέλλονται μόνο ερωτήματα από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και μόνο εφόσον αυτά δεν δύναται να απαντηθούν από τις ίδιες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]