Κορωνοϊός: 372 νέους τάφους ανοίγει ο δήμος Αθηναίων (έγγραφο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Μία μακάβρια ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη καλείται να εγκρίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων. Συγκεκριμένα σε ΕΙΣΗΓΗΣΗ του στο δημοτικό συμβούλιο που δημοσιεύει αποκλειστικά η aftodioikisi.gr, ο κ. Μπακογιάννης, καθώς, όπως τονίζει υπήρξαν ήδη οι πρώτες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από τον κορωνοϊό, COVID-19, και ως εκ τούτου, γίνεται, εύκολα, κατανοητή η ανάγκη προετοιμασίας του Δήμου Αθηναίων και δη των Κοιμητηρίων αυτού, για την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας», ζητά την «έγκριση της διάνοιξης 372 τάφων τριετούς χρήσεως στον χώρο μεταξύ του τμήματος 19 Στρατιωτικού και του Τμήματος 19 Πολιτικού που θα ανήκουν χωροταξικά στο τμήμα 19 Πολιτικό με αρίθμηση από 276 έως 647» του Γ’ Νεκροταφείου. 

Yπενθυμίζεται ότι οι νεκροί από κορωνοϊό στην χώρα μας είναι μέχρι στιγμής 7, όλοι εκτός Αθηνών, ωστόσο, όπως έχει τονίσει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στην Αθήνα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Τις τελευταίες εβδομάδες με την εμφάνιση του ιού COVID-19, κοινώς ως κορωνοϊού και την κατάσταση πανδημίας που ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των καταγεγραμμένων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Η αύξηση αυτή εξελίσσεται παγκοσμίως με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, ενώ στη χώρα μας προς το παρόν ακολουθεί μία, ελεγχόμενα, αυξητική τάση. Καθόσον υπήρξαν ήδη οι πρώτες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, γίνεται, εύκολα, κατανοητή η ανάγκη προετοιμασίας του Δήμου Αθηναίων και δη των Κοιμητηρίων αυτού, για την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας.

Επίσης με την Α.Δ.Σ 1020/20-07-2017 το Δ.Σ. αποφάσισε «Την έγκριση του προσαρτώμενου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν της υπ` αριθμ. 174/17 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις προσθήκες στα κάτωθι κεφάλαια: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» «Η εν λόγω διαδικασία εντός του έτους από της ψήφισης του εν λόγω Κανονισμού οργανώνεται ηλεκτρονικά και είναι σε χρήση μέσω και της ιστοσελίδας του Δήμου για τους ενδιαφερομένους.» »

Η υπηρεσία μας βρίσκεται στην φάση της εγκατάστασης του νέου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των Κοιμητηρίων του Δ.Α., το οποίο είχε καταστεί σύμφωνα με τα παραπάνω ως προαπαιτούμενο για την ψήφιση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δ.Α.

Σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές και την σχετική Μελέτη Εφαρμογής, προβλέπεται η διενέργεια της επιλογής τάφου και χρόνου τέλεσης της κηδείας από τα γραφεία τελετών αποκλειστικά μέσω της χρήσης του αυτοματοποιημένου εξωστρεφούς τμήματος της εν λόγω εφαρμογής.

Για την ομαλή μετάβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας στο νέο καθεστώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την διαθεσιμότητα τάφων τριετίας στα τρία κοιμητήρια του Δήμου.

Συγκεκριμένα.:

  1. Στο Α΄ Κοιμητήριο η διαθεσιμότητα είναι μεγάλη σε ταφές τριετούς χρήσεως της τάξεως άνω των τριών εκατοντάδων.
  2. Στο Β΄ Κοιμητήριο η διαθεσιμότητα είναι ελάχιστη και εξαρτημένη πλήρως από τον αριθμό των εκταφών μετά την λήξη της τριετίας, χωρίς περιθώριο δημιουργίας νέων τάφων λόγω έλλειψης ελεύθερου χώρου. Ούτε καν μέσω της μετατροπής αδιάθετων οικογενειακών τάφων σε τάφους τριετίας, πρακτική που έλαβε χώρα στο παρελθόν, λόγω έλλειψης χώρου για τον ενταφιασμό αδιάλυτων σορών που στο Β΄ Κοιμητήριο ξεπερνούν το ποσοστό του 60%.
  1. Στο Γ΄ Κοιμητήριο η διαθεσιμότητα είναι ελάχιστη και εξαρτημένη πλήρως από τον αριθμό των εκταφών μετά την λήξη της τριετίας με περιθώριο δημιουργίας νέων τάφων λόγω ύπαρξης ενός τελευταίου ελεύθερου τμήματος στο παλαιότερα αναφερόμενο «Στρατιωτικό Τμήμα» που όμως δεν είχε οριοθετηθεί ποτέ μέχρι τις 22-06-2017 οπότε και αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η διάνοιξη νέων τάφων για μη στρατιωτικούς και η ενοποίηση του τμήματος αυτού με το τμήμα 19 Πολιτικό. Επισημαίνεται ο χώρος ενταφιασμού που προβλέπει ο Κανονισμός στο Στρατιωτικό τμήμα του Γ΄ Κοιμητηρίου αφορά:
  1. a) Τα εν ενεργεία και τα συνταξιοδοτημένα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας, με την καταβολή των αναλογούντων δικαιωμάτων.

  1. b) Τους νεκρούς σε ώρα καθήκοντος οπλίτες και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων (του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας), καθώς και μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, δωρεάν σύμφωνα με το Άρθρο 5 § 7 του Α΄ κεφαλαίου του Κανονισμού.

Για την πιστή εφαρμογή του παραπάνω κανόνα μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από την υπηρεσία η διάθεση συνολικά 155 τάφων για το στρατιωτικό τμήμα του Γ΄ Κοιμητηρίου στο οποίο θα ενταφιάζονται οι παραπάνω κατηγορίες και μόνο χωρίς παρέκκλιση.

Κατά συνέπεια προτείνονται με την παρούσα, σύμφωνα με τις σχετ. 1 Τεχνικές Εκθέσεις της υπηρεσίας για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει θετικά με τα σχετ. 3 & 4 έγγραφα της η αρμόδια τεχνική υπηρεσία (Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος), τα ακόλουθα.

Στη ζώνη Β του τμήματος με αριθμό 19 σύμφωνα με το άρθρο 7 § 1 της ΚΥΑ, Α5/1210/19-04-1978 οι διαστάσεις του ανεκμετάλλευτου χώρου επιτρέπουν να χαραχθούν 47 τάφοι τριετούς χρήσεως με αρίθμηση από 276 έως και 322.

Επίσης, στον χώρο μεταξύ του τμήματος 19 Στρατιωτικού, του Φυτωρίου και του Τμήματος 19 Πολιτικού, έχουν ήδη οριοθετηθεί κατά μήκος σειρές τάφων με χρήση τεμαχίων μαρμάρου. Σύμφωνα πάντα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. δύναται να οριοθετηθούν επιπλέον 325 τάφοι τριετούς χρήσεως με αρίθμηση από 323 έως 647.

Συνολικά προτείνεται η οριοθέτηση 372 τάφων τριετούς χρήσεως οι οποίοι θα ανήκουν χωροταξικά στο τμήμα 19 Πολιτικό.

Παρακαλούμε κε Πρόεδρε

όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την λήψη σχετικής απόφασης που αφορά στην έγκριση της διάνοιξης 372 τάφων τριετούς χρήσεως στον χώρο μεταξύ του τμήματος 19 Στρατιωτικού και του Τμήματος 19 Πολιτικού που θα ανήκουν χωροταξικά στο τμήμα 19 Πολιτικό με αρίθμηση από 276 έως 647.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΝΕΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ, Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, 372 ΤΑΦΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!