EΥΔΑΠ για Παγκόσμια Ημέρα του Νερού: Εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης

Η φετινή Ημέρα του Νερού έρχεται σημαδιακά μερικές μέρες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας νερό για τους πολίτες της Ευρώπης, δείχνοντας ευαισθησία απέναντι στο αίτημα που διατύπωσαν μέσω συλλογής υπογραφών.

Οι περισσότεροι από μας θεωρούν δεδομένο το υψηλής ποιότητας νερό, που με μεγάλη συνέπεια μας προσφέρει η ΕΥΔΑΠ, παρά το ότι μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας είτε δεν έχει στη διάθεσή του νερό, είτε το νερό στο οποίο έχει πρόσβαση δεν είναι ασφαλές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, οφείλεται εν μέρει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και παραπάνω από 30 χρόνια. Αυτές οι πολιτικές διασφαλίζουν ότι το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι απολύτως ασφαλές, προστατεύοντας έτσι την υγεία των πολιτών. Αυτή η πολιτική προσπάθεια κινείται πάνω στους εξής άξονες: Η ποιότητα του πόσιμου νερού ελέγχεται μέσω προτύπων που επικαιροποιούνται διαρκώς με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, η ποιότητα του πόσιμου νερού παρακολουθείται, αξιολογείται και επιβάλλεται αποτελεσματικά, ενώ παρέχεται στους πολίτες επαρκής, έγκαιρη και κατάλληλη πληροφόρηση. Οι πολίτες της Αθήνας ειδικότερα έχουν την τύχη να απολαμβάνουν άριστης ποιότητας νερό, από τα καλύτερα στην Ευρώπη, που παρέχει η ΕΥΔΑΠ τηρώντας προδιαγραφές σταθερά υψηλότερες από αυτές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρ’ όλα αυτά, ενώ θα περίμενε κανείς η ασφάλεια του νερού να αποτελεί ζητούμενο για περιοχές του κόσμου που δεν έχουν ανεπτυγμένες υποδομές γενικότερα, στην πραγματικότητα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, πολλοί Ευρωπαίοι δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας καθαρό νερό, ενώ άλλοι το στερούνται εντελώς. Έτσι, οργανώσεις πολιτών συνεργάστηκαν υπό την πρωτοβουλία Right2Water προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες τους και να πιέσουν τις κυβερνήσεις να δεσμευτούν προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας νερό, συλλέγοντας για το σκοπό αυτό 1,6 εκατομμύριο υπογραφές.

Αυτή η ηχηρή προσπάθεια απέδωσε καρπούς οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει πρωτοβουλία με τον αντιπρόεδρο κ. Jyrki Katainen, υπεύθυνο για την ανάπτυξη, την εργασία, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, να δηλώνει: “διευκολύνουμε τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, βοηθώντας τα κράτη μέλη να διαχειριστούν το πόσιμο νερό με τρόπο αποδοτικό προς τους πόρους γενικότερα, ενώ ο περιορισμός της απώλειας του νερού χάρη στην αυξημένη διαφάνεια θα ωθήσει τους πολίτες προς πιο βιώσιμες επιλογές, για παράδειγμα να χρησιμοποιούν νερό βρύσης».

Με αυτή της την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι η υψηλή ποιότητα του νερού θα διατηρείται στο διηνεκές. Οι κανόνες που η Επιτροπή αποφάσισε να επικαιροποιήσει, θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού προσθέτοντας νέες ουσίες στον κατάλογο κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ασφάλειας των υδάτων, λαμβάνουν δε υπόψη τις τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Όντως, οι νέοι κανόνες που τίθενται απαιτούν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό όλων των ανθρώπων, ιδίως των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, των οποίων η πρόσβαση σήμερα είναι δυσχερής. Στην πράξη, αυτό σημαίνει τη δημιουργία εξοπλισμού πρόσβασης στο πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους, την έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του νερού τους και την ενθάρρυνση των διοικητικών υπευθύνων των δημόσιων εγκαταστάσεων και χώρων να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία θα προσφέρει στο κοινό εύκολη και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή που ζουν, βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης.

Επιπροσθέτως, η καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού από τα κράτη μέλη θα περιορίσει την άσκοπη απώλεια νερού και θα συμβάλει στη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα. Θα βοηθήσει κατ’ αυτό τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος. Η νέα προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ασφάλεια του νερού θα συμβάλει στη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας με πιο στοχοθετημένο τρόπο. Μάλιστα, το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ εκτελεί, κάθε χρόνο με μέσα μέτρησης τελευταίας τεχνολογίας, χιλιάδες αυστηρότατους έλεγχους.

Όπως είναι σαφές, η ποιότητα του νερού που απολαμβάνουν οι πολίτες της Αθήνας μέσω της ΕΥΔΑΠ θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο, ενώ θα αυξηθεί και η αποδοτικότητα τόσο στην εξοικονόμησή του όσο και στη χρήση άλλων πόρων. Έχοντας δε την ευκαιρία να χρησιμοποιούν το υψηλής ποιότητας νερό της βρύσης της ΕΥΔΑΠ, θα περιορίζουν μ’ αυτό τον τρόπο τη χρήση του πλαστικού αλλά και γενικότερα πόρων που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των συσκευασιών.

Η ΕΥΔΑΠ με σεβασμό τη διαχείριση του νερού τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Νερού ως κίνητρο ευαισθητοποίησης των πολιτών.

ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΔΑΠ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ