επηρεάζει-η-έκτρωση-τη-μελλοντική-γον-436775
ΥΓΕΙΑ | 25.01.2018 | 13:44

Επηρεάζει η έκτρωση τη μελλοντική γονιμότητα

Κάθε παιδί θα θέλαμε να είναι επιθυμητό παιδί. Δυστυχώς όμως, για διάφορους λόγους, πολλές γυναίκες αναγκάζονται να προχωρήσουν σε διακοπή κύησης (έκτρωση) σε κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Η έκτρωση έχει συνδεθεί με μία σειρά επιπλοκών που επηρεάζουν τη μελλοντική γονιμότητα. Είναι όμως αυτό αληθές;

Οι περισσότερες γυναίκες που υποβάλλονται σε διακοπή κυήσεως είναι νεαρές, δεν έχουν κάνει ακόμα παιδιά και επομένως η επίδραση της διακοπής κυήσεως θα μπορούσε να είναι σημαντική για τη μελλοντική γονιμότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις μεγαλύτερες γυναίκες που προχωρούν σε διακοπή κύησης ενώ δεν έχουν τεκνοποιήσει ακόμα.

Σε μία μεγάλη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όμως, βρέθηκε ότι η διακοπή κυήσεως δεν σχετίζεται με δευτεροπαθή υπογονιμότητα (αδυναμία σύλληψης σε γυναίκα που έχει ήδη μείνει έγκυος στο παρελθόν) ή εξωμήτριο κύηση.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία μετά τη διακοπή κυήσεως υπάρχει μόλυνση της μήτρας. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αναπτυχθούν συμφύσεις στη μήτρα, το λεγόμενο Σύνδρομο Άσερμαν. Η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω στις σάλπιγγες και τις ωοθήκες και να γίνει πυελική φλεγμονή, η οποία μπορεί να φράξει τις σάλπιγγες και να δημιουργήσει υπογονιμότητα.

Σε γυναίκες που η διακοπή κυήσεως έγινε είτε με αναρρόφηση είτε φαρμακευτικά, ο κίνδυνος αποβολής δευτέρου τριμήνου, πρόωρου τοκετού ή γέννησης ελλιποβαρούς μωρού δεν είναι αυξημένος.

Στις περιπτώσεις εκείνες που μια γυναίκα έχει υποβληθεί σε πολλές διακοπές κυήσεως υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού του τραχήλου και πρόωρου τοκετού.

Τα μέτρα αντισύλληψης σήμερα είναι ασφαλή και ευτυχώς ο αριθμός των εκτρώσεων έχει μειωθεί σημαντικά.

Πηγή: Capital.gr