Πληρωμές σε δήμους, περιφέρειες μέσω POS, web banking (ρύθμιση)...

Τη δυνατότητα στους πολίτες να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στους ΟΤΑ μέσω POS και web banking δίν...

Έρχονται POS και web banking στους Δήμους

To άρθρο 111 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει την ηλεκτρονική πληρωμή λογαρι...