Βρετανικό Κοινοβούλιο: Περίπου 160 απόπειρες σύνδεσης με πορνογρα...

Στο δίκτυο πληροφορικής του βρετανικού κοινοβουλίου καταγράφηκαν 24.473 απόπειρες σύνδεσης με πορνογ...

Οι τρεις σύγχρονοι σωματοφύλακες της Βρετανίας είναι… γάτες...

Τρεις γάτες καλούνται να προστατέψουν τα απόρρητα έγγραφα του βρετανικού κοινοβουλίου και ως σύγχρον...