Το μεσημέρι ανακοινώνεται η ελληνική πρόταση για το βραβείο Νόμπε...

Η υποβολή πρότασης στη νορβηγική επιτροπή Νόμπελ, προκειμένου να απονεμηθεί βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σ...