«Βραδιά Ερευνητή» στα Τρίκαλα

Η «Βραδιά Ερευνητή» μια γιορτή για την Έρευνα και την Επιστήμη, διοργανώνεται για πρώτη φορά, την ερ...

Π.Θεσσαλίας: Η Βραδιά του Ερευνητή στη Λάρισα και σε 300 πόλεις τ...

Τη Βραδιά του Ερευνητή, που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και διεξάγετ...

«Βραδιά Ερευνητή 2013» σε πέντε μεγάλους Δήμους...

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών κ...