Βουλή: Αρνητική εισήγηση για την άρση τριών βουλευτικών ασυλιών...

Την μη άρση της βουλευτικής ασυλίας εισηγείται, στην Ολομέλεια, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολο...

Πέντε δικογραφίες στη Βουλή για την άρση ή μη ασυλίας 6 βουλευτών...

Από τις Εισαγγελικές αρχές διαβιβάστηκαν στην Βουλή 5 δικογραφίες προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ...