Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από το Δ. Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένη...

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αρι...

Ριζ. Κίνηση Βάρης: Απαιτούμε τη διεξοδική διερεύνηση του περιβαλλ...

«Η βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και η μεγάλη οικολογική καταστροφή που επέφερε στον Σαρωνικό αναδεικνύε...

Ρυθμίσεις έως 100 δόσεις στο Δ. Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης...

Δίνεται άμεσα δυνατότητα στους πολίτες και επαγγελματίες να εντάξουν τις οφειλές τους προς το Δήμο π...