Αγώνας δρόμου για τα βιβλιάρια των ασφαλισμένων...

Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να αποτρέψουν τον ορατό κίνδυνο να βρεθούν εκτός ιατροφαρμακευτικής κάλυ...

Τι ισχύει για τα βιβλιάρια υγείας των δημοσίων υπαλλήλων...

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ / Δι...

Δήμος Γλυφάδας: Εκδοση βιβλιαρίων ανασφάλιστων πολιτών...

Ο Δήμος Γλυφάδας, εδώ και ένα χρόνο, εκδίδει τα βιβλιάρια ανασφάλιστων πολιτών για τους μόνιμα διαμέ...

Βιβλιάριο υγείας από τα ΚΕΠ για τους ανασφάλιστους...

Από τα ΚΕΠ θα μπορούν να προμηθεύονται βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστoυ όσοι έχουν χάσει την ασφαλιστικ...

Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για τους συνεπείς του ΟΑ...

Ηλεκτρονικά γίνεται η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για όσους ελεύθερους επαγγελματίες – ασφαλισμένου...