Πάνω από 15.000 βιοτεχνίες έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη τα χρόνια της...

Περισσότερες από 15.000 υπολογίζονται οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά στη Θεσσαλονίκη...

Πώς καθορίζονται οι υπερωρίες εργαζομένων σε βιομηχανικές & ...

Τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές ε...

Μαζικά λουκέτα στις βιοτεχνίες

Τη ραγδαία συρρίκνωση των μικρομεσαίων βιοτεχνικών επιχειρήσεων αναδεικνύει η έρευνα που πραγματοποί...