Ολοκληρωμένος βιώσιμος ενεργειακός και χωρικός σχεδιασμός με πρωτ...

Το INTENSSS-PA στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας προσέγγισης για την ενίσχυση ικανοτήτων σε σ...

Π. Κρήτης: Συνάντηση με θέμα τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ...

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επιμορφωτική συνάντηση που οργάνωσε χθες η Περιφέρεια Κρήτης –Ενεργει...

Π. Κρήτης: Συνάντηση με θέμα τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ...

Η Περιφέρεια Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο, σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης, διοργανώνει επιμορ...