Στο πρώτο συνέδριο του Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» συμμετείχε ο Δ. Αρτ...

Στο πρώτο συνέδριο του Δικτύου Δήμων για τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» συμμετείχε την Τετάρτη ο Δήμος Αρταίω...

Στο 1ο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» ο Πρόεδρος της ...

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει μάχη καθημερινά προκειμένου να διαμορφωθούν Ολοκληρωμένες Τοπικές Στρατ...

Θεσσαλονίκη: Δράσεις για «Βιώσιμη Πόλη» και «5ο Greenparty» από τ...

Το έργο των σχολικών μονάδων και η άποψη των μαθητών από 90 σχολεία της Ελλάδας, τα οποία είναι εντε...

«Οι μαθητές εκφράζουν τις προσδοκίες τους για μια βιώσιμη πόλη»...

«Οι μαθητές εκφράζουν τις προσδοκίες τους για μια βιώσιμη πόλη» είναι ο τίτλος του 2oυ περιβαλλοντικ...