ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιστώθηκαν 15,8 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς...

Το υπόλοιπο 30% του Μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του 2017 κατατέθηκε στους λογαριασμούς των δικα...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωσε την προθεσμία καταχώρισης για τις βιολογικές ...

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιουλίου θα παραμείνει ενεργή η δυνατότητα επιβεβαίωσης των καταχωρισμέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση σχετικά με το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» Σ...

Ανακοίνωση σχετικά με το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» Συμβάσεις με συμβούλους 2ου έτους, εξέδωσε ο ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενημέρωση για το Μέτρο 11 για τις Βιολογικές Καλλιέργειε...

Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγ...