Δημόσιο: Από το Εθνικό Τυπογραφείο ξεκινούν τα ηλεκτρονικά έγγραφ...

Στην κατάρτιση και στην  εφαρμογή κανονισμού, αποφάσισε να προχωρήσει το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ...

Μη παροχή βεβαιώσεων Εθνικού Δημοτολογίου από ΚΕΠ και ΕΡΜΗ αύριο ...

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι αύριο, Σάββατο ...