ΒΕΘ: Η επιστράτευση ιδιώτη στην καθαριότητα δεν είναι ουσιαστική ...

Την ανάγκη να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα σκουπιδιών και να μην αντιμετωπίζεται το θέμα ...

ΒΕΘ: Να παραταθεί η άρση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας...

Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο άρσης της αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας εκφράζει ο πρόεδ...