ΟΣΥΑΠΕ: Η παρέμβαση κατά τη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου στη Βουλ...

Η ομιλία της Βέτας Πανουτσάκου, προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλά...

Βέτα Πανουτσάκου*: Το κουβάρι του αυτοδιοικητικού πλαισίου με θύμ...

Το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν σήμερα οι ΟΤΑ είναι σαν ένα κουβάρι, που η αρχή του βρίσκεται σε αυ...

Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής του «Καλλικράτη» με… ενίσχ...

Τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκ...