Αναγνωρίζετε ποια είναι η ιστορική πλατεία της Αθήνας;...

Είναι μία διάσημη πλατεία της Αθήνας, όπως ήταν παλιά. Την αναγνωρίζετε; Πρόκειται για τα σημερινά Ε...