Οικονομική βοήθεια από την ΕΕ στους απολυμένους των Sprider Store...

Η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει βοήθεια ύψους 8,8 εκατ. ευρώ στους απολυμένους της αλυσίδας καταστημάτων ...

«Πακέτο» 7,2 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠ για τους πρώην εργαζομένους στ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να διατεθούν 7,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοπο...