Μονοπάτια απασχολησιμότητας στο δήμο Κορυδαλλού από 23-27 Ιανουαρ...

O δήμος Κορυδαλλού σε συνεργασία με το Skywalker.gr θέλοντας να στηρίξουν τις προσπάθειες των μη απα...

Δωρεάν σεμινάρια αποασχολησιμότητας από το δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλ...

Το skywalker.gr σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώνει το 17ο Μονοπάτι Απασ...