Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Τομέα της Γνώσης στα πλαίσια του R...

Ενεργοποίηση της πλατφόρμας καινοτομίας του Τομέα της Γνώσης, στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής...

Περ. Κρήτης: Αύριο η τελική διαβούλευση για το RIS3Crete...

Ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 η διαβούλευση του Α΄ Κύκλου του Αγροδιατροφικού Τομέα τη...