«ΕΡΓΑΝΗ»: Περισσότεροι μισθωτοί, μικρότεροι μισθοί...

Μισθό που δεν ξεπερνά τα κατώτατα όρια που ίσχυαν το 2012, δηλαδή έως 800 ευρώ μεικτά, παίρνει ένας ...