Η Π.Αττικής για τις επαναληπτικές εκλογές: Πώς θα γίνει η διαδικα...

Στις 30 Οκτωβρίου 2014 η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε την επανάληψη της ψηφοφορίας στο σύνολο των εκ...