Ψηφιακές υποδομές σε 116 νηπιαγωγεία του Β. Αιγαίου...

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατά...

Ένταξη στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου έργων για την υποστήριξη γυναικών θυμάτ...

Τα  κάτωθι έργα εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020 με απόφαση της Περιφερ...

Π.Β.Αιγαίου: Έγκριση ΠΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οι 7 ...

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για ...