Προσλήψεις σε 4 μεγάλα καταστήματα εν όψει Χριστουγέννων...

Ευκαιρίες εποχιακής εργασίας προσφέρουν τέσσερις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων στους τομείς του λιαν...

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη σε ΕΠΑΛ: Έρχονται προσλήψεις αναπληρωτ...

Εκδόθηκε το τεχνικό δελτίο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης...