Στην αρμοδιότητα των πειθαρχικών οργάνων τα παραπτώματα των Ιδιωτ...

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι η κρίση για την τέλεση ή μη πειθαρχ...

Από κόσκινο το πόθεν έσχες 17 δημοσίων υπαλλήλων...

Έλεγχος Πόθεν Έσχες είναι σε εξέλιξη για 17 υπαλλήλους που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων ...

Σε διαθεσιμότητα 1.618 υπάλληλοι του υπ. Υγείας...

Σε καθεστώς κινητικότητας τίθενται 1.618 εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το σχέδιο που...