Συγκέντρωση φαρμάκων από Δήμους της Αττικής για τους πρόσφυγες...

Η ΠΕΔ Αττικής, μετά από σχετική επιστολή του προέδρους της Ηρακλή Γκότση σε δήμους της Αττικής, προχ...

Ημερίδα της ΠΕΔΑ για την ανάπτυξη των νησιών της Αττικής (πρόγραμ...

Στις 20 Μαρτίου 2015 η Π.Ε.Δ.Α. θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας – ημερίδα με θέμα: Η ΑΝΑ...