ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη…

4 μήνες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

ΠΕ Αρκαδίας: Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για…

1 έτος ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

1 έτος ago

Προσλήψεις 17 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 60 ημερομίσθια συνολικού αριθμού 17 ατόμων…

2 έτη ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

2 έτη ago

Προσλήψεις 20 ατόμων στην Π. Πελοποννήσου

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 20 ατόμων…

3 έτη ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την…

3 έτη ago

Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

4 έτη ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

5 έτη ago

Θέσεις 2 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της…

6 έτη ago

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6)…

6 έτη ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 3 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της…

6 έτη ago