Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Ασπροπύργου...

Ο δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη παθολόγου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και ιδια...

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Ασπροπύργου...

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου ανακοιν...

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Αγίου Δημητρίου...

O δήμος Αγίου Δημητρίου προτίθεται να συνάψει σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη πε...

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Μεταμόρφωσης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος ...

Πρόσληψη παθολόγου στη Χίο

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Κ...

Θέση Παθολόγου στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας...

Το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου...