Νέα ρύθμιση ορίων δαπανών συμβάσεων του ΕΟΠΠΥ με παρόχους υγείας ...

Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται εκ’ νέου τα όρια δαπανών για παροχές υγείας που προέρχοντα...

Παρατείνονται οι συμβάσεις παρόχων του ΕΟΠΠΥ (αναλυτικά)...

Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου οι συμβάσεις όλων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τις συμβάσεις...

ΙΣΑ: Να καταβληθούν άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ τα οφειλόμενα ποσά στους ...

Tην επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου και οριστικής εκκαθάρισης των οφειλομένων ποσών στους συμβεβλη...