Περιφέρεια Κρήτης: Παράταση για τη δήλωση βοσκήσιμων εκτάσεων...

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, Δήμοι, Ιερές Μονές, Συν/σμοί κ...

ΥΠΟΙΚ: Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις των σεισμοπαθών της ...

Την απόφαση παράτασης των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών καθώς κα...

ΥΠΟΙΚ: Παράταση φορολογικών δηλώσεων – Τι θα ισχύσει για τι...

Κατόπιν της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών πρ...

Παράταση δηλώσεων κτηματογράφησης σε προκαποδιστριακούς Δήμους...

Παράταση μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2016 δίνει η ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.) γι...