Υπ. Εργασίας: Παράταση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φρο...

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας δόθηκε παράταση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλ...

Παράταση προθεσμίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις...

Απόφαση για την παράταση της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου υπέγραψ...