Χαρίτσης: Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με πρωταγωνιστή την κοι...

Τους τρεις βασικούς πυλώνες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής που διαμορφώνει η κυβέρνηση για την μεταμνη...

Τσίπρας: Η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο...

«Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία», τόνισε ο πρωθ...

Χαρίτσης: Αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, δημιουργούμε ποιοτικές...

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017, ήτα...