Πρωτοπόρος ο Δ. Καρδίτσας στην προώθηση της ισότητας των φύλων...

Την σημασία υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων κ...

ΔΣ Καρδίτσας σε Παπαλό: Πλήρωσε άμεσα τους εργαζομένους...

Να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες πληρωμής, άμεσα, των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα του δήμου (ΔΗΚΕ...