Προσλήψεις 4 ερευνητών στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνει, στο πλαίσιο υλο...

Είκοσι υποτροφίες για φοιτητές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος...

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αποκλεισ...

Προκήρυξη 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πελοπ...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεω...

Προσλήψεις έξι καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 6 καθηγητών, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, για την κάλυψη διδακτικών ανα...

Θέσεις δύο καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο καθηγητών προχωρά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Για όλες τις λεπτομέρει...

Προσλήψεις έξι ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: CrossCult (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπα...

Θέση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπ...

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 1178/22.11.2016, 1185/23.11.2016, 1189...

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τ...

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου...

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κα...

Επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναγορεύεται ο ...

Επίτιμος καθηγητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου Πελοποννήσ...

Στην Πελοπόννησο το πρώτο μεταπτυχιακό για το διάστημα...

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ...
Σελίδα 1 απο 212 »