Προσλήψεις 100 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαι...

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για 100 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα ενταχθούν στο δ...

Π. Ε Βοιωτίας: Άμεση έκκληση για αιμοπετάλια...

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Μουλκιώτης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Βο...