ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΣΕΠ-6Κ/2020: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 613 προσλήψεις

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού…

3 εβδομάδες ago

ΑΣΕΠ-3Ε/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν  τα  οριστικά  αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (ΦΕΚ 23/29-4-2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού -Τεχνικού Προσωπικού στο…

1 μήνα ago

ΑΣΕΠ-4Κ/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/22-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού…

2 μήνες ago

ΑΣΕΠ -7Κ/2021: Έρχονται τα πρώτα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στα ΚΕΠ

Στο τέλος Απριλίου αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 7Κ/2021 που αφορά 144…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ-1Κ/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ, ΤΕ

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/21.1.2021/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2020: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν  τα  οριστικά  αποτελέσματα της Προκήρυξης 5E/2020 (ΦΕΚ.48/31.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου…

4 μήνες ago

ΑΣΕΠ-4Κ/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/22-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι μίας (21) θέσεων τακτικού…

4 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2020

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δέκα επτά…

4 μήνες ago

ΑΣΕΠ-7Κ/2020: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΤΕ, ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης  7Κ/2020 του ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι μίας (21) θέσεων τακτικού…

6 μήνες ago

ΑΣΕΠ-8Κ/2017: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, τριάντα (30)…

6 μήνες ago

ΑΣΕΠ-3Κ/2020: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του  ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας,…

7 μήνες ago

ΑΣΕΠ-2Κ/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Σήμερα εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι εννέα (29) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής…

7 μήνες ago