Η Περιφέρεια Αττικής φιλοξενεί την Επιστημονική Επιτροπή του Ευρω...

Συνολικά 60 επιστήμονες, ερευνητές και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης από 10 διαφορετικές χώρες της Νοτι...

Π. Αττικής: Συντονίστρια στη διάσωση των υγροβιότοπων Λεκανοπεδίο...

Το ρόλο του συντονιστή σε ένα σημαντικό, για την προστασία των Υγρότοπων της Αττικής, ευρωπαϊκό πρόγ...