Πρωτοβουλία Καράογλου για τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης...

Πρωτοβουλία για να μπει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης σε νέα τροχιά, ξεπερνώντας τα προβλήματα...