Πώς «διαβάζει» η Αχτσιόγλου την απόφαση για τις ομαδικές απολύσει...

«Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της προσφυγής της Ανώνυμης Γενικής Εταιρε...

Το νέο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις...

Υποχρεωτική διαβούλευση των εργοδοτών και των επιχειρησιακών σωµατείων των εργαζοµένων πριν από τις ...