Τι ισχύει για εγγραφές σε νηπιαγωγεία και προαιρετικό ολοήμερο π...

Εγκύκλιο σχετικά με το ισχύον καθεστώς για τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία και την λειτουργία του προαι...