Άλλοι 163 οικονομικοί μετανάστες παραδόθηκαν πρόσφατα στις τουρκι...

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε επιτυχ...

Επανεισδοχή 267 οικονομικών μεταναστών από την Ελλάδα στην Τουρκί...

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς χθες ...