Το δικαίωμα να είναι κανείς «οffline» μετά τη δουλειά του...

Tο να μπορείς να ολοκληρώνεις την εργασία σου και να μη σε απασχολεί πλέον, όταν επιστρέφεις στο σπί...