Νέες πινακίδες ονοματοθεσίας σε 150 σημεία τοποθέτησε ο Δ. Πειραι...

Την τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας ξεκίνησε η  Δημοτική Αρχή Πειραιά, εστιάζοντας στη διευκ...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση όλων των πινακίδων της Ηλ...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης όλων των πινακίδων της Ηλιούπολης, με στόχο την λειτουργική ...