Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Δάφνης-Υμηττού...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ΔΕ Οδηγ...

Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Τρικκαίων...

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο...

Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Κισσάμου...

Ο ∆ήµος Κισσάµου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ...

Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Διονύσου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5)...

Θέση οδηγού απορριμματοφόρου στο Δ. Τεμπών...

Ο δήμος Τεμπών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενό...

Προσλήψεις 21 οδηγών από το Δήμο Λάρισας...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...